Cơn say

Posted: 16/03/2013 in Huệ Thu, Thơ

Huệ Thu
Họa bài Cơn say độc ẩm của Phan Đắc Lữ

cung_ly_ruou_voi_ban

Rượu đây vốn đã sẵn sàng
Rót đi mời bạn say tràn cung mây
Nâng ly chuốc chén ngang mày
Uống đi, thử hỏi cần say mấy vò?

Việc gì lại phải buồn lo
Uống say để thấy chuyến đò đại dương
Khúc nào là khúc miên trường
Khúc nào là khúc bình thường buông lơi?

Khi say muốn đươc cạn lời
Sao nghe đầy đất đầy tròi mang mang
Bày ra Thiền – Địa hai đàng
Bày ra Nhật – Nguyệt bẽ bàng nhục vinh

Bày chi ra bóng với hình
Hoàng hôn vừa đó bình minh tới rồi!
Chiếu thơ nếu để dành ngôi
Lấy đâu tri kỷ cùng ngồi sánh vai

Thôi thì cạn chén cùng say
Ta buồn riêng lấy ly này làm vui
Có ra chi cái cuộc đời!
Mà không coi thử anh trời là vung

Huệ Thu
Nguồn: Phan Đắc Lữ gửi

Đã đóng bình luận.