Mưa bụi trong nắng xuân vàng

Posted: 16/03/2013 in Âm Nhạc, Ẩn Lan, Phạm Anh Dũng


 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Ẩn Lan
Hòa Âm: Nguyễn Hữu
Slideshow: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.