Archive for the ‘Ẩn Lan’ Category


 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Ẩn Lan
Hòa Âm: Nguyễn Hữu
Slideshow: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube