Nông dân – 2011

Posted: 24/03/2013 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi

cuu_van

Ai bảo Nông Dân không tư tưởng ?
(Thơ Ng.S.Đ.)

Một thời khí thế hát ca
Đội “Quân chủ lực” xông ra chiến trường
Vợ con được ruộng, được nương
Trời long đất lở (1)…Thiên đường là đây .

Rồi thì trời đất đổi thay
“Thị trường” làm chủ…vần xoay hết nghề
Đành ra Thành phố làm thuê
Ô sin, Cửu vạn lăn lê vỉa hè
Cố len vào Xưởng mái che
Được “Công nghiệp hóa” đề huề chút chăng ?
– Sướng đâu đến kẻ làm công ?
Vui làm “Giai cấp tiền phong” đi đầu.

Trăm năm mấy cuộc bể dâu
Chỉ mong ruộng cả, ao sâu cấy cày
Vinh danh nghe cũng hay hay
Làm ra lúa gạo…lãnh đầy gió sương .

Nguyễn Khôi
Quê Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 5-7-2011
Nguồn: Tác giả gửi

(1) Cải cách ruộng đất.

Đã đóng bình luận.