Người anh Vĩnh Bình

Posted: 27/03/2013 in Âm Nhạc, Diễm Chi, Nguyễn Đức Quang

Nguyễn Đức Quang

Nhạc và lời: Nguyễn Đức Quang; Tiếng hát: Diễm Chi

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam

Đã đóng bình luận.