Tháng da cam

Posted: 07/04/2013 in Lê Thánh Thư, Thơ

Lê Thánh Thư

le_thanh_thu
Tác giả trong xưởng vẽ

Nọc độc chạm
người khô rang
đứng hai hàng
dưới nắng chang
khí hậu cạn
phơi ruột gan
người bầy đàn
trôi dọc ngang
chìm giếng hoang
chó mèo hoang
biến thời gian
không hình dạng.

Tháng da cam
em ngang tàng
không nể nang
chiều trôi ngang
gió nèo nằng
đem hơi hám
người muôn năm
vướng mùa màng
chân chàng hãng
mộng mơ màng
giữa nắng chang.

Tháng da cam
vườn héo vàng
nhà hở hang
người hở hang
chuyện trể tràng
đáy thiên đàng
mộng nghênh ngang
gọi tên chàng
viết tên nàng
tự do vang
đáy thiên đàng
tháng da cam

Lê Thánh Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.