Mộng viếng mộ Hàn

Posted: 10/04/2013 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

mo_han_mac_tu
Mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử

1.
Ngày xem tranh ảnh mộ nhà thơ
Đêm đến tâm thần nhập giấc mơ
Hồn bỏ thân phàm về chốn đợi
Phách lìa xác tục đến nơi chờ
Đường lên Ghềnh Ráng trăng soi bóng
Lối đến Đồi Thi nguyệt dát bờ
Hoa cỏ sương pha màu thảm ngọc
Hàng cau đứng đón ngọn vàng tơ.

2.
Hàng cau đứng đón ngọn vàng tơ
Nương gió huyền âm bước lững lờ
Khách tục phiêu diêu tìm lối lạ
Chủ tiên hiển hiện đón đâu ngờ
Nàng Cầm chuốc chén men hương nguyệt
Chàng Tử mời ly rượu vị thơ
Dốc ngược hồ trường say với biển
Bãi xa Hoàng Hậu sóng nghiêng bờ.

3.
Bãi xa Hoàng Hậu sóng nghiêng bờ
Biệt điện thi nhân một khối thơ
Trên đỉnh thiên quang ngời tượng sáng
Dưới chân nguyệt chiếu lộng đồi mơ
Trầm hương trăm nén không ngơi thắp
Bút lửa ngàn câu há để mờ
Đúng chữ Quy Nhơn: người tựu hội
Danh lam thánh tích đến tôn thờ.

4.
Danh Lam thánh tích đến tôn thờ
Mộng suốt canh trường với thánh thơ
Mắt thấy gội trong hồn tục lụy
Tâm nghe rửa sạch tấm lòng dơ
Thỏa hồi tương ngộ vui ngây ngất
Lo buổi phân kỳ sợ ngẩn ngơ
Cứ mãi dùng dằng chưa bái biệt
Tỉnh bừng giấc ngủ biết mình mơ!

Châu Thạch
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.