Vu vơ

Posted: 17/04/2013 in Thiếu Khanh, Thơ

Thiếu Khanh

loi_di_duoi_hang_cay

Bữa nay thấy nắng không vàng
Hiu hiu đứng gió hai hàng cây xanh
Dấu giầy thưa ngõ nhà anh
Lá thư viết dở không đành đốt đi

Bữa nay không rõ duyên gì
Bao nhiêu mây trắng đổ về một phương
Dặt dìu một nhớ hai thương
Nhớ thương chi cũng vô thường mà thôi

Lòng không bên lở bên bồi
Con sông nước lã buồn trôi hững hờ

Thiếu Khanh
Saigon, 14/4/2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.