Tháng tư ì ì ì ục

Posted: 25/04/2013 in Lê Thánh Thư, Thơ

Lê Thánh Thư

dem_phao_kich

Sống miền rừng
ngày ì ì
tôi ăn rừng
uống rừng
rưng rưng
chết luật rừng
đêm đêm tôi mơ những giấc mơ ỉ eo màu cỏ úa
giấc mơ có tiếng súng ì ùng
có hình ảnh ì ạch
có tiếng cười í ố tiếng gọi nhau í ới tiếng chưởi nhau í éo
có tiếng chân đi ình ịch tiếng nước đổ ì ùm tiếng gió ì uồm
tiếng ếch nhái ì uông
tiếng than khóc ỉ eo
tiếng kèn í ẹ không dứt
tiếng hò la í ối
tiếng chó cắn nhau í oẳng
tháng tư
miền rừng ì ọp
nằm co nghe tiếng sấm ì ầm vọng lại
inh ỏi tháng tư
đêm miền rừng ình ịch
nghe ình oàng thăm thẳm thăm
đêm ít oi gió

Tháng tư
hậm hừ
tù mù
người ít ỏi về
người ít ỏi đi
tôi nắm chặt tháng tư hư hư ỉu xìu
đường đi im ỉm
ì ịch
chân ngày ì ụp
cắn nhau í ẳng
người đi ì ì
đêm miền rừng dửng dừng dưng tôi.

Lê Thánh Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.