Cái cân tử thần

Posted: 26/04/2013 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

ban_mau_2

Cần loại cân gì? Có ngay có ngay
Một bên là dạ dày
Một bên là hộ khẩu
Sáng nay chị đi bán máu
50 đồng một trăm rưỡi “xê xê”
Chị sống ở cầu tiêu, chị lớn ở vỉa hè
Thượng đế sinh chị ra chưa chỉ định nơi cư trú
Sao chúng mày nỡ bắt chị làm con thú
Đói bánh mì và khoai

Cần loại cân gì? Có ngay có ngay
Một bên là dạ dày
Một bên là biên chế
Sáng nay nướu răng em có ghẻ
Răng vàng 2 phân giá đúng 40 đồng
Đúng 40 đồng chiếc răng cửa hồi môn
Đúng 40 đồng nuôi mấy đứa con
Em không đứng đường, em không nằm ngửa
Em bán răng mình vắt ra giọt sữa
Chúng mua răng em trang trí văn phòng
Ở văn phòng có những xấp đơn
Ráng xếp hàng đi, chờ vào biên chế
Em đứng chờ với nướu răng có ghẻ
Đói bánh mì và khoai

Cần loại cân gì ? Có ngay có ngay…

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.