Tâm động ca

Posted: 27/04/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Thái Hiền

Châu Đình An

nuoc_mat_3

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Thái Hiền
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.