Tháng Tư, còn sống còn nhắc | Tháng Tư ngày cuối tháng

Posted: 28/04/2013 in Huệ Thu, Thơ

Huệ Thu

30_thang_4

Tháng Tư không đợi cứ về!
Bao nhiêu năm vẫn còn tê điếng hồn…

Khi không mà biển hóa cồn
Nhỏ đôi giọt lệ cũng mòn núi sông!
Đêm không nghe tiếng súng bùng
Ngày không ai mở tiếng lòng dễ thương!
Nước nhà thống nhất hai phương
Bắc Nam vẫn một khoảng buồn chia đôi!

Tháng Tư, tháng đổi thay đời
Sống như là chết, ngậm ngùi ở, đi!
Tháng Tư tháng buổi Xuân Thì
Hoa đang hé nở, tội gì héo hon?
Có người định nghĩa Tang Thương
Giống như hai chữ Đoạn Trường, đúng, sai?
Mà thôi! Một tiếng thở dài
Đủ chăng năm tháng ra ngoài thời gian?

Ba mấy cái thập niên tàn
Hỡi ơi nước mắt còn chan mặt người
Ước chi một phút ngậm cười
Để quên, quên hết, một thời Việt Nam!

 

Tháng Tư ngày cuối tháng

Tháng Tư ngày cuối tháng
Nắng chói chan mà buồn!
Bảo rằng mùa Xuân còn
… Mà còn… chắc còn hẹn?

Mỗi năm tháng Tư đến
Đã mấy chục năm rồi
Ai cũng nhìn xa xôi
… Hình như… Mây trôi giạt?

Những người đi xứ khác
Tại sao họ phải đi?
Tôi hỏi tôi nhiều khi
Không cầm được giọt lệ

Tháng Tư nào cũng thế
Nay là Ba Tám năm!
Tôi không là Việt Nam
… Mà tôi… là Thiểu Số

Trời tháng Tư rực rỡ
Nắng chói chan nỗi buồn
Mùa Xuân nào ước hẹn
Chỉ còn… Bóng Hoàng Hôn!

Khi mặt trời đỏ hồng
Chìm từ từ xuống biển
Tôi úp mặt đau đớn
Khóc mùi mẫn tháng Tư!

Huệ Thu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.