Giá như không có ngày 30 tháng 4

Posted: 30/04/2013 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

di_tan

Để có ngày 30 tháng 4
Gần nửa triệu quân Mỹ
Các quốc gia đồng minh
Với hàng vạn vũ khí tối tân
Đổ vào miền Mam Việt Nam.

Để có ngày 30 tháng 4
Hơn ba trăm ngàn quân Trung Quốc
Hàng ngàn chuyên gia Liên Xô
Các nước Đông Âu
Xe tăng, đại bác, tên lửa, tàu bay…
Đổ vào miền Bắc Việt Nam

Để có ngày 30 tháng 4
Ròng rã hai mươi năm
Anh em ruột rà đánh nhau chí tử
Tranh dành non sông Tổ Tiên để lại
Máu ngập các dòng sông
Xương phơi đầy rừng núi.
Những góa phụ đầu xanh phủ trắng khăn tang
Những mẹ già nhăn nheo, tóc bạc như sương
ngồi khóc con mãi mãi không về.

Để có ngày 30 tháng 4
Con cháu của Rồng Tiên
Rước voi về dày mả Tổ
Bên thắng
Bên thua
Nhân dân đại bại!
Tổ Quốc lâm nguy.!
Bản Giốc Cao Bằng-Nam Quan ải Bắc
Hải đảo Hoàng Sa vào tay giặc cướp.

Và mỗi năm
Đến ngày 30 tháng 4
Lại khoét sâu thêm hận thù vào lòng dân tộc.

Giá như không có ngày 30 tháng 4.
Đất nước đã hóa rồng
Đâu phải hóa bầy sâu.

Phan Đắc Lữ
30 tháng 4 năm 2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.