Mother’s Day Giỗ Mẹ

Posted: 12/05/2013 in Thái Huy Long, Thơ

Thái Huy Long

white_rose

Một ngày Xuân, Mẹ đã về trời
Hoa lá buồn lòng chẳng muốn tươi
Chạy loạn cưu mang thời đối khắc
Sinh thành dạy dỗ lúc sang dời
Ai thương ai thức khi đau bịnh
Ai nhủ ai khuyên đến lớn người
Ca Huế trữ tình con nhớ quá
Lời thơ ru ngủ đã xa vời !…

Thái Huy Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.