Đi giữa mùa Xuân | Hạnh phúc tính phần trăm

Posted: 15/05/2013 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

mua_tren_song

Đi giữa mùa Xuân

Người đi hồi tháng chạp, mưa
Tôi về bến cũ, sông xưa lở bồi
Mà như trời đất và tôi
Vẫn còn trăm mối nợ đời trả vay

Người đi gió bấc lạnh vai
Tôi về theo cánh én bay xuân chờ
Sáu mươi năm, một hồn thơ
Tôi cho và nhận, tôi chờ và mong

Tôi còn riêng một dòng sông
Tôi còn riêng một bao dung bên đời
Luân hồi thơ vẫn bên tôi
Tình yêu, người nợ với người, tình yêu !

Châu Đốc, 2008

 

Hạnh phúc tính phần trăm

Sáng ra được thấy mặt trời
Dưới cao ốc, những bóng đời xô nghiêng
Xa tình, vời vợi cánh chim
Bỏ quên ta với dáng đêm rập rình

Em gieo neo, giữa chợ tình
Mà nghe mưa rớt long lanh, phận đời
Đói – no – dan díu – hẹp hòi
Phấn son đâu dễ đắp bồi cho nhau

Trái tim em vắt lệ sầu
Ta như lạc lõng giữa cầu ăn năn
Đời chưa hết nỗi nhọc nhằn
Khi mà hạnh phúc tính phần trăm yêu !

Sài Gòn, 2011

Trúc Thanh Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.