Lời chim

Posted: 15/05/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng, Thu Hằng

Nguyễn Quyết Thắng

thu_hang-nguyen_quyet_thang

Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Thu Hằng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, ảnh và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.