Hôm nay 19-5

Posted: 19/05/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Chí Thiện, Phạm Duy, Thơ

Nguyễn Chí Thiện

ho_chi_minh_doc_sach
Hồ Chí Minh (1890-1969)

Ngục ca: Phạm Duy; Tác giả trình bày

Hôm nay 19-5
Tôi nằm
Toan làm thơ chửi Bác
Vần thơ mới hơi phang phác
Thì tôi thôi 
Tôi nghĩ Bác
Chính trị gia sọt rác
Không đáng để tôi
Đổ mồ hôi
Làm thơ
Dù là thơ chửi Bác
Đến thằng Mác
Tổ sư Bác!
Cũng chưa được tôi nguệch ngoạc vài câu!
Thôi hơi đâu
Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
Vuốt râu, xoa đầu, mơn trớn Bác.
Thế rồi tôi đi làm việc khác.
Kệ cha Bác!

Nguyễn Chí Thiện
1964
Nguồn: Trích tập thơ Hoa Địa Ngục của tác giả.

Đã đóng bình luận.