Đạo ca 2: Đại nguyện

Posted: 27/05/2013 in Âm Nhạc, Phạm Duy, Phạm Thiên Thư, Thái Thanh, Thơ

Phạm Duy

dew_drops_lilies

Thơ: Phạm Thiện Thư; Tiếng hát: Thái Thanh

Muôn loài như sương rơi
Xin làm hoa trắng đỡ
Hoa yêu sương chẳng rời
Hoa yêu sương tuyệt vời

Muôn loài như cát trắng
Xin làm dòng nước trong
Ra trùng dương tím mát
Cát sông vẫn nguyện lòng

Muôn loài như mây lam
Xin làm trời bát ngát
Cho mây trôi bạt ngàn
Như sương trong rừng trầm

Muôn loài như hoa thắm
Xin làm một ánh dương
Cây cỏ mừng ánh nắng
Tiếng chim hót dị thường.

Thương người như thương thân!
Thương người như thương thân!
Thương người như thương mình!
Thương người như thương mình!

Thương người như thương thân!
Thương người như thương thân!
Thương người như thương mình!
Thương người như thương thân!

Muôn loài như hương thơm
Xin làm cơn gió sớm
Đưa hương đi thập phương
Nuôi trăng sao tỏ tường

Muôn loài như con suối
Xin làm biển khát khao
Khi buồn như kiếp núi
Nước mưa sẽ gột sầu

Xin làm mầu hoa kia
Hoa vàng trong kiếp sống
Xin xanh như cỏ dại
Bao Thu Đông thường tại

Xin làm hạt cây nhé
Cho đời hiện hữu Xuân
Xin làm chim gõ mõ
Gõ tan kiếp hồng trần.

Thương người như thương thân!
Thương người như thương thân!
Thương người như thương mình!
Thương người như thương mình!

Thương người như thương thân!
Thương người như thương thân!
Thương người như thương mình!
Thương người như thương thân!

Phạm Duy
Nguồn: Lời nhạc – Lyrics DB; âm bản mp3 – NCT

Đã đóng bình luận.