Sinh nhật anh

Posted: 03/06/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Mỹ Linh

Châu Đình An

birthday_cake-john_vander_stelt
Birthday cake – John Vander Stelt

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Mỹ Linh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.