Archive for the ‘Mỹ Linh’ Category

Châu Đình An

thieu_nu_uot_mua

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Mỹ Linh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Châu Đình An

birthday_cake-john_vander_stelt
Birthday cake – John Vander Stelt

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Mỹ Linh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.