Dưới cơn mưa

Posted: 08/07/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Mỹ Linh

Châu Đình An

thieu_nu_uot_mua

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Mỹ Linh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.