Khi đất trời bàng bạc màu trăng | Chết lúc rạng đông

Posted: 08/07/2013 in Anna Reeve Aldrich, Anne Nguyễn, Thơ

Anna Reeve Aldrich (1866—1892)
Anne Nguyễn chuyển ngữ

moon_over_mt_juneau

Khi đất trời bàng bạc màu trăng

Khi đất trời bàng bạc màu trăng
và tiết xuân dịu ngọt
Mình chơi vơi trong biển tình
trong đêm và mãi mãi

Nhưng nay sương tuyết bạt ngàn
tình yêu không còn nữa
May sao đời sẽ phai tàn
sẽ không là mãi mãi

When the land was white with Moonlight

When the land was white with moonlight
And the air was sweet with May,
I was so glad that Love would last
Forever and a day.

Now the land is white with Winter,
And dead Love laid away,
I am so glad Life cannot last
Forever and a day.

 

Chết lúc rạng đông

Tôi sẽ lìa đời lúc rạng đông
giũ lại diện mạo cùng thể phách
Lần mò cõi hư không tìm lộ giới
tôi gặp Bình Minh đang giáng trần

Tôi sẽ lìa đời lúc rạng đông
cho tôi xin một tia nắng lộ hành
Đêm u tối giữa đôi bờ sinh tử
nhỡ ra hồn tôi chẳng thấy đường

Death at Daybreak

I shall go out when the light comes in—
There lie my cast-off form and face;
I shall pass Dawn on her way to earth,
As I seek for a path through space.

I shall go out when the light comes in;
Would I might take one ray with me!
It is blackest night between the worlds,
And how is a soul to see?

Anna Reeve Aldrich
Anne Nguyễn chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.