Cambodia ký

Posted: 07/06/2013 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh lệ

ankor_wat_temple

Nụ cười Angkor

Đồng mông mênh, nắng chang chang,
Những cây thốt nốt sắp hàng buồn xo,
Ngàn năm còn nụ Angkor,
Những hồn mỹ nữ bây giờ ở đâu ?

Cánh đồng Chết

Đi đâu cũng thấy cổng chùa,
Mà sao đến cả triệu người chết oan ?
Hỡi ơi, lý thuyết điên cuồng,
Vết nhơ nhân loại, máu xương ngập đồng.

Dù có ngàn năm

Đá kia dù có ngàn năm,
Hào kia kình ngạc dữ dằn bằng không,
Muôn đời chỉ có lòng dân,
Đừng đem gươm giáo giữ chân đế quyền.

Cambodia, 24.05.2013
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.