Hát rong giữa đời

Posted: 10/06/2013 in Minh Chiến, Nguyễn Minh Nữu, Nguyễn Quyết Thắng, Thơ

Nguyễn Quyết Thắng

minh_chien-nguyen_quyet_thang
Minh Chiến và Nguyễn Quyết Thắng

Thơ: Nguyễn Minh Nữu; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Minh Chiến
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam

Đã đóng bình luận.