Để giết một nhà thơ | Lạy trời mưa xuống

Posted: 15/06/2013 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

portrait_of_a_poet-diego_rivera
Portrait of a poet – Diego Rivera

Để giết một nhà thơ

1.
Có khi một ai đó sắp giết
hay ít ra muốn giết chết một nhà thơ
Có một nơi, đỉnh gió chưa bao giờ hú
và những nhà thơ luôn câm lặng như các pho tượng.

Một ai đó. Và cái chết của những nhà thơ
Những con chữ. Và vài lời tiên liệu về sự hoàn mãn
Những cái đầu chổng ngược xuống đất
Chỉ để thấy cuộc đời mới thật bình thường.

2.
Ở bên kia đỉnh vực
dẫu gió có thét. Dẫu bão bùng có gầm rú
Lời của những nhà thơ cứ đanh thép
như những lời phán truyền.

3.
Có một ai đó luôn muốn giết các nhà thơ
như giết các đấng tiên tri xưa
Ở nơi không có khói
đã chắc gì chính những nhà thơ không hề nhóm lửa ?

Hay có khi một ai đó chỉ muốn giết chết thơ
như tự hủy diệt lời tự tình
của chính mình
Và của tương lai vô biên ….

 

Lạy trời mưa xuống…

Tôi biết. Cô nàng vẫn ngồi miệt mài
Cân ký những hạt mưa đỏ hỏn
Những hạt thật tinh khôi
Được xếp hạng riêng từng thúng

Hạt nào mưa trời ?
Hạt nào lệ em tuôn rơi ?
Dưới mắt em những linh hồn luôn đỏ hỏn
Mỗi khi trời đổ mưa

Đôi mắt dân oan nhòe nhoẹt máu
Những hạt tròn vành vạch ắt hẵn là mưa
Những hạt nhạt nhòa méo xệch
Những hạt rách bươn
Những hạt sượng trân héo hắt
Những hạt bảy phần máu ba phần nước
Đích thị là lệ dân oan rồi còn gì ?

Em vẫn ngồi bên vỉa hè miệt mài
Ngực áo, lưng áo đầy những lời gào than khẩn thiết
Em vẫn không ngớt lời van lạy trời mưa xuống
Phải chăng vì lệ đã khô ? …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.