Những giọt mưa trái tim

Posted: 15/06/2013 in Âm Nhạc, Diễm Hương, Phan Ni Tấn, Thùy Dương, Thơ

Phan Ni Tấn

Thơ: Diễm Hương; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thùy Dương

YouTube video

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.