Father’s Day Giỗ Ba

Posted: 16/06/2013 in Thái Huy Long, Thơ

Thái Huy Long

thap_nhang

Buồn tháng Chạp nào bóng tịch dương
Vĩnh hằng Ba đã đáo quê hương
Chẳng còn vương vấn chi thành bại
Nào kể bận lòng đến ách ương
Bác ái công bằng ngày tối nhớ
Siêng năng tận tụy tháng năm thương
Trời cao biển rộng trông vời vợi
Hình bóng Ba ngời ở bốn phương…

Thái Huy Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.