Người ở lại Charlie

Posted: 19/06/2013 in Âm Nhạc, Nhật Trường, Thanh Lan, Trần Thiện Thanh

 
Nhạc và lời: Trần Thiện Thanh
Ca sĩ: Nhật TrườngThanh Lan
Nguồn: YouTube (freedom4vietnam)

Đã đóng bình luận.