Quê hương tôi đôi bờ đen trắng

Posted: 19/06/2013 in Hội Họa, Thanh Trí

Thanh Trí

que_huong_toi_doi_bo_den_trang-thanh_tri

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.