Đêm mơ thấy người trên biển

Posted: 24/06/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng, Thơ, Đỗ Quý Toàn

Nguyễn Quyết Thắng

do_quy_toan-nguyen_quyet_thang-2013
Từ trái: Đỗ Quý Toàn và tác giả

Thơ: Đỗ Quý Toàn; Phổ nhạc và hát: Nguyễn Quyết Thắng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi ảnh, nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.