Ở nơi nào cũng mưa

Posted: 26/06/2013 in Âm Nhạc, Hoàng Minh Châu, Ngọc Huy, Phan Ni Tấn, Thơ


 
Thơ: Hoàng Minh Châu
Nhạc: Phan Ni Tấn
Hòa âm: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Đỗ Thất Kinh gửi đường dẫn YouTube.

Đã đóng bình luận.