Buổi trưa ra đường

Posted: 01/07/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng, Thơ, Đỗ Quý Toàn

Nguyễn Quyết Thắng

walking_in_autumn

Thơ: Đỗ Quý Toàn; Phổ nhạc và hát: Nguyễn Quyết Thắng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.