Long lanh mắt ướt

Posted: 02/07/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Thu Phương

Châu Đình An

nuoc_mat_3

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Thu Phương
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.