Archive for the ‘Thu Phương’ Category

Châu Đình An

nuoc_mat_3

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Thu Phương
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Châu Đình An

lovers_walking

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Thu PhươngHuy MC
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.