Mùa hạ buồn

Posted: 11/04/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Huy MC, Thu Phương

Châu Đình An

lovers_walking

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Thu PhươngHuy MC
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.