Archive for the ‘Huy MC’ Category

Châu Đình An

lovers_walking

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Thu PhươngHuy MC
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.