Nhạc quyện thơ

Posted: 03/07/2013 in Âm Nhạc, Dáng Thơ, Mai Phạm, Thơ, Triệu Yên

Mai Phạm

thieu_nu_ngoai_hien

Thơ: Dáng Thơ; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Triệu Yên; Hát bè: Ken Nguyễn
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.