Đêm cuối cùng bên sông Seine

Posted: 11/07/2013 in Chu Trầm Nguyên Minh, Thơ

Chu Trầm Nguyên Minh

seine_river_at_sunset

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Nhìn nước lung linh muôn ánh đèn
Cho dù có níu thời gian lại
Cũng giã từ thôi sông Seine ơi

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Bỗng dưng lòng thấy như yếu mềm
Nuốt trôi lưu luyến vào trong mắt
Đếm giọt thương thầm trong bóng đêm

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Ta chưa nói hết nỗi niềm thương
Cùng sông chưa nói lời ly biệt
Sao nỡ để lòng ta vấn vương

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Tình ta vừa chớm chút hơi men
Tần ngần chân bước trong đêm lạnh
Ta gọi thầm yêu sông Seine ơi

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Hơi ấm tình yêu như chơi vơi
Bâng khuâng quay gót trong màng lệ
Sương đã rơi rơi kín khung trời

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Nghẹn lời chưa nói hết đấm say
Sông Seine ơi, giờ ly biệt
Ta để lòng ta lại chốn này ./

Paris đêm 14/6/013
Chu Trầm Nguyên Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.