Tiếng đàn bolero

Posted: 11/07/2013 in Âm Nhạc, Mai Phạm, Ngọc Mai

Mai Phạm

guitar

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Ngọc Mai; Hát bè: Mai Phạm
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.