Archive for the ‘Ngọc Mai’ Category

Mai Phạm

guitar

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Ngọc Mai; Hát bè: Mai Phạm
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

trau_cau

Nhạc phổ lời ca dao: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Ngọc Mai
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3