Quả cau xanh

Posted: 11/06/2013 in Âm Nhạc, Mai Phạm, Ngọc Mai

Mai Phạm

trau_cau

Nhạc phổ lời ca dao: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Ngọc Mai
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.