Theo gió bay đi

Posted: 20/07/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An

Châu Đình An

wild_west_wind-natalya_kalugina
Wild west wind – Natalya Kalugina

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.