Đối ẩm

Posted: 04/08/2013 in Thơ, Trang Cốc Chủ

Trang Cốc Chủ

thieu_nu_uong_ruou

Mồi ngon có rượu lọ chi cầu
Nâng chén mặc đời lắm bể dâu
Trăm nhớ khá mồi huynh liệu gắp
Ngàn thương chút rượu muội tiêu sầu
Thế cuộc có lên thời ắt xuống
Kiếp trần đi mãi biết về đâu
Duy chỉ tạc thù là lạc thú
Gật gù dăm chén tám vài câu

Trang Cốc Chủ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.