Đọc lại cây lá, chim và cá [1] của Nguyễn Âu Hồng

Posted: 09/08/2013 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường

đêm đêm bom tưới đầy đồng
những oan hồn cũ bế bồng đi đâu
[2]
( Nguyễn Đức Sơn )

so_nguoi_xuong_rong_va_chim_chien_tranh-dinh_cuong
Sọ người, xương rồng và chim chiến tranh
sơn dầu trên giấy 30 x 50 cm
đinhcường 1972
(triển lãm Institut Français de Saigon, Oct 1972)

một thời chiến tranh đã qua
một thời bom đạn tha hồ rơi như mưa
anh kể chẳng hạn như Đại Lãnh
không một mái nhà, không một
con thuyền, với rừng dương liễu
khô và ngôi cổ miếu bốc mái


anh kể tiếp: thật lạ lùng, cùng với
ánh mặt trời hực lên phía đông
chim bồ chao từ khu rừng nhỏ
trước mặt bắt đầu lao xao kêu hót
rộn rã. bồ chao là một loại chim
háu ăn, to bằng con cà cưỡng,
lông xanh mướt như chim két
sống thành đàn ở rừng già
sao lại cùng hè nhau kéo về Cam Ranh ?
phải chăng tất cả những vùng rừng núi
mà chim có thể sống đều bị tàn phá,
bất an, nên chim phải về đây tị nạn ?

…cá mòi đã mất tích . mắm mòi từ đó
cũng không còn…Tôi chợt nghĩ khi rừng
cây không còn an toàn đến chim phải bỏ
mà đi thì rất có thể cá cũng đã bỏ vùng biển
bất an nghèo khó này để tìm đến những
vùng biển an ninh hơn… Những vùng biển
thật an ninh chỉ có thể tìm thấy… bên kia
bờ Thái bình Dương mà thôi.

Sáng hôm nay chúng ta phone thăm nhau
bên này Thái Bình Dương
không quên một vùng biển mặn
vùng biển luôn bị giặc Tàu cướp phá…

Virginia, Aug 5, 2013
Đinh Cường

[1] Trình Bầy số 39, ra ngày 18 tháng tư 1972

[2] Nguyễn Đức Sơn – Chòm xóm cũ – Trình Bầy
số 18, ra ngày 22 tháng tư 1971

có ai về được Bình-dương
hỏi thăm chòm xóm có thường hay không
đêm đêm bom tưới đầy đồng
những oan hồn cũ bế bồng đi đâu

( Kỷ niệm Tổng Nha, trại B, phòng 17, 28-5-68 )

con_trai_va_ca-dinh_cuong
Con trai và cá
sơn dầu trên bố 24 x 30 in
đinhcường 1990
(triển lãm An Ocean Apart
Smithsonian, Washington, DC 1996)

Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.