Phê bình thái giám

Posted: 11/08/2013 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi
Tặng: Gs. Trần Đình Sử

thai_giam

Xưa, là lối “Phê bình Thái giám” :
– mổ xẻ Thơ Văn tìm những khối U,
“Cụm từ nào” xem ra “phạm Thượng”
“Lề trái” kia… dẫn đến Lao tù.

“Ngục văn tự” nghìn năm kinh khủng
Bới lông tìm vết hại cả Công thần
– “thiên tài là nói lọt lỗ tai Thủ trưởng”
Tha hồ “chụp mũ”…
“Đối thoại” cóc cần !

Giờ là thời Văn minh Khoa học
Mấy ngài Thái giám cũng đã về hưu
“Phun thuốc sâu” và ” Gà sống thiến sót” (1)
xưa quá rồi…
chớ “diễn” nữa
Thank You !

Hà Nội 28-7-2013
Nguyễn Khôi
Cảm tác nhân vụ Nhã Thuyên, một cô nhà văn trẻ làm nên “vụ Nhân văn giai phẩm 2”

(1) câu nói dân gian cho PTs & Gs.Ts rởm

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.