Một đời câm nín

Posted: 22/08/2013 in Âm Nhạc, Bảo Yến, Nguyễn Thu Hà, Thơ, Vĩnh Điện


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Nguyễn Thu Hà
Hòa âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Bảo Yến
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.