A La Hán

Posted: 27/08/2013 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

me_gia5

Khách nép hồn
trong góc cổ thư
Ô hay,
xao xuyến tiếng sông về
Lục bình từng mảng
trôi tăm tắp
Hay đời cô lữ lạc tình quê

Rồi phút giây nào
tên phiêu bạt
Chạnh lòng quẳng hết gánh giang hồ
Giũ áo trả đời
theo gió bụi
Chỉ còn chút nắng của hư vô

Mới hay suốt tháng năm
chạy đuổi bóng trời
Nhắm phương hướng sao Hôm
sao Mai chợt mọc
Mắt suy ngẫm vòng quay nhật nguyệt
Núi ở trên mây
và biển dưới chân
Khoảnh khắc bỗng dưng khách hiểu rằng
Trời đất nào uy nghi hơn
A La Hán
Có mẹ ta già đầu bạc như bông
Lặng lẽ gánh đời dâu biển

Ầu ơ
Sợi nắng sau hè
Khoai vùi bếp lửa
mặn mà tuổi thơ
Sau hàng rào dâm bụt đỏ
bâng quơ
Áo bà ba mẹ đứng
lặng chờ như sương…..

Ngô Nguyên Nghiễm
Vu Lan đại nguyện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.