Khúc xa người

Posted: 28/08/2013 in Âu Thị Phục An, Thơ

Âu Thị Phục An

thieu_nu_cui_dau

Nghiêng tình rót cạn niềm yêu
Hôm qua trăng vỡ hồn phiêu đất trời

Nhủ lòng mấy giọt lệ rơi
Cũng vừa cơn mộng lả lơi cung đàn

Mưa khuya gảy khúc tình tang
Xua em về bến bàng hoàng cơn say

Chiều rơi run một bàn tay
Rót thêm lần nữa cốc nầy uống thêm

Giọt tình say đắm triền miên
Hốt nhiên trăng rụng xuống miền thực hư

Dùng dằng khoác áo chân như
Thôi người khuất dấu tạ từ mà đi

Cõi tình rụng hạt vô hư
Bàn tay buông dứt ngàn thu để sầu.

Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.