Diogenes | Lở bồi | Lừa | Lên chùa | Nhanh & chậm

Posted: 29/08/2013 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

diogenes_statue

Diogenes

“Cầm đèn giữa ban ngày
Mong tìm được con người”
Con người đâu chẳng thấy
Lạnh lùng bóng ma trơi .

 

Lở bồi

Nhẹ như không
Khi trở lại nhà
Những gì được mất
Đã dần xa
Đâu hay ấm lạnh
Từ sông núi
Vẫn còn
Bồi
Lở
Giữa lòng ta .

 

Lừa

Đầu chứa cứt mà khôn
Khéo đánh lừa thiên hạ
Điếm như ốc mượn hồn
Tôm kia thật láu cá .

 

Lên chùa

Lên chùa tìm chút thảnh thơi
Ai dè
Chùa cũng như … đời ngoài kia
Cũng thứ hạng
Cũng phân chia
Chỗ nầy vô nhiễm
Chỗ kia thị trường
Đành rằng tất cả vô thường
Thôi
Ta về lại phố phường
Ẩn tu .

 

Nhanh & chậm

Sư nhất bộ nhất bái
Chậm rãi vẫn đến nơi
Mình hối hả một đời
Đường đi hoài chẳng tới .

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.