Là xin một kiếp làm thơ

Posted: 01/09/2013 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

trang_khuya

Thà như viên sỏi bên đường
Thà như cọng cỏ trên tường rêu xanh
Thà như bóng nước mong manh
Thà như trái nhỏ trên cành đong đưa
Thà như một thoáng cơn mưa
Thà như mây trắng sáng trưa phiêu bồng
Thà như một khoảng trời trong
Thà như mặt biển mênh mông sóng cồn
Thà như chẳng có linh hồn
Làm bông hoa nở cho tròn tốt tươi
Còn hơn nhận kiếp con người
Ngồi bên vực thẳm khóc cười trăm năm!

Xin cho làm kiếp com tằm
Nhả ra óng ánh đêm rằm sợi trăng
Xin cho làm ánh sao băng
Lóe lên một chớp hoa đăng giữa trời
Xin cho làm gió rong chơi
Vòng quanh nhân loại nhìn đời trần gian
Xin cho làm suối trăng vàng
Tháng ngày reo giữa đại ngàn mộng mơ.

Là xin một kiếp làm thơ
Đem thân quyến luyến bến bờ vô biên
Hồn đi trên vạn con thuyền
Phiêu du cho đến tận miền yêu thương
Một mai đến cuối con đường
Tình thơ vẫn giữa vô thường ái ân ./.

Châu Thạch
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.